• Yritys
 • Yritysvastuu

  Kokonaisvaltaisen vastuun kehittämistä SuomenAlueturvalla

  Yritysvastuu on osa Alueturvan toimintastrategiaa. Uskomme, että vastuullisuus eri asiakasryhmiä ja viranomaistahoja kohtaan on menestyksen avain. Alueturvan yritysvastuun pohjana ovat yhteiset arvomme sekä eettiset toimintaperiaatteemme, jotka tukevat vastuullista yritystoimintaa ja ohjaavat työtämme.

  Vastuullinen ajattelu ohjaa valintojamme, tekemisiämme ja tapaamme toimia suhteessa meitä ympäröivään yhteiskuntaan. Haluamme toimia vastuullisesti asiakkaitamme, toisiamme kuin myös eri viranomaistahoja kohtaan sekä tukea näin osaltamme turvallista yhteiskunnallista kehitystä.

  Tehtävämme

  Tuottaa kokonaisvaltaista turvallisuutta suojaamalla koteja, työpaikkoja, yksityisihmisiä ja yhteiskuntaa. Tavoitteenamme on luoda uusi yhteisöllinen tapa varmistaa asiakkaillemme häiriötön asuin- ja toimintaympäristö.

  Perusarvomme

  Yrityksemme vastaa asiakkaidemme sekä ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin tuottamalla turvallisuuspalveluita rehellisesti, luotettavasti, ammattitaidolla ja asiakaslähtöisesti. Näistä neljästä arvosta on muurattu logossamme olevat neljä muuria.

  Rehellisyys

  Alueturvassa meidän täytyy luottaa toisiimme, aivan kuten asiakkaiden on voitava luottaa meihin. Siksi jokaiselta työntekijältämme vaaditaan ehdotonta rehellisyyttä, joka on luottamuksen edellytys. SuomenAlueturva Oy:n työntekijät ovat rehellisiä saavat sen vuoksi luottamuksen työskennellä asiakkaan luona. Rehellisyys on koko toimintamme elinehto.

  Luotettavuus

  Työtehtäviimme kuuluu asiakkaan etujen suojaaminen lakien puitteissa. Asiakkaan on kyettävä luottamaan yrityksemme haluun ja kykyyn hoitaa työtehtävät asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

  Tärkeää tämän luottamuksen rakentamiseksi on työntekijöidemme halu ja kyky suoriutua annetuista työtehtävistä asiakkaan tahdon mukaisesti, laadukkaasti sekä tehtyjä sopimuksia noudattaen.

  Ammattitaito

  Laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi on korkea ammattitaito SuomenAlueturva Oy:n työntekijöille ehdoton edellytys. Ammattitaitoisella henkilöstöllä saavutetaan asiakkaiden kunnioitus ja luottamus sekä luodaan edellytykset turvalliselle toiminalle vaikeissakin tilanteissa.

  Yrityksen tehtävänä on antaa koulutusta yrityksen henkilöstölle ja näin luoda edellytykset yrityksen henkilöstön ammattitaidon pysymiselle korkealla tasolla sekä sen kehittämiselle.

  Asiakaslähtöisyys

  SuomenAlueturva Oy:n tuottamien palveluiden lähtökohtana on aina oltava asiakkaan tarve ja kyky pystyä vastaamaan tähän tarpeeseen asiakkaan vaatimusten mukaan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

  Asiakaslähtöisyydessä on kuitenkin muistettava aina , että vaikka asiakkaan toiveisiin on vastattava se ei saa tapahtua katteettomia lupauksia antamalla, vaan aina totuuteen perustuen.