• Yhteisöturva
  • Turvasuojaustehtävät

    Turvasuojaustehtävät ovat rakenteellisen suojauksen tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelemista, asentamista, korjaamista tai muuttamista sekä muiden turvajärjestelyjen suunnittelemista.

    Kyseiset tehtävät suorittaa aina yrityksessämme tai yrityksemme kautta turvasuojaajaksi hyväksytty henkilö.

    Hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustehtävä on tehtävä, johon liittyy pääsy sellaisiin toimeksiantajan turvallisuusjärjestelyjä koskeviin luottamuksellisiksi määriteltyihin tietoihin, joiden avulla on mahdollista tunkeutua tai olennaisesti helpottaa tunkeutumista toimeksiantajan hallitsemaan ulkopuolisilta suljettuun paikkaan.