• Yhteisöturva
 • Piirivartiointi

  Piirivartiointi on toimeksiantosopimuksiin perustuvaa vartiointi- ja tarkastuskierrosten suorittamista eri asiakkaille heidän haluamissaan kohteissa.

  Piirivartiointipalvelumme soveltuu niin yrityksille, kuin yksityisille henkilöillekin, jotka haluavat tukea omien teknisten valvontalaitteidensa toimintaa fyysisellä valvonnalla tai ainoastaan haluavat lisätä tiettyjen kohteiden turvallisuustasoa edullisella vartiointipalvelulla.

  Piirivartiointipalvelumme tavoitteena on ennaltaehkäistä asiakkaidemme omaisuuteen tai henkilöstöön kohdistuvia uhkia sekä rajoittaa mahdollisesti jo syntyneiden vahinkojen laajuutta.
  Piirivartiointi on edullinen tapa tuottaa vartiointipalveluita , joissa ennalta sovituilla, mutta ajoituksellisesti yllätyksellisillä vartiokierroksilla ennaltaehkäistään asiakkaaseen kohdistuvia uhkia. Vartija tarkastaa sovitut kohteet asiakkaan haluamalla tavalla ja suorittaa niissä sovitut toimenpiteet.

  Piirivartiointitehtävät voivat olla määräaikais- tai palvelutehtäviä (esim. yrityksen tilojen/porttien/ovienavaus/sulkutehtäviä) tai vaikkapa yksityishenkilön kodin tarkastaminen ja postilaatikon tyhjentäminen pidemmän poissaolon aikana – lähinnä tehtäviä, joita voidaan suorittaa vartiointikierroksen yhteydessä.

  Piirivartija toteuttaa tarvittaessa myös hälytysvartiointitehtäviä, jolloin hälytystilanteissa kohdetta lähinnä oleva piirivartija lähetetään paikalle suorittamaan tarvittavat toimenpiteet hälyttävän kohteen tarkastamiseksi sekä tilanteen normalisoimiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.
  Asiakkaan tiedonsaantioikeus taataan hänelle sähköisen raportointijärjestelmämme kautta. Tämä mahdollistaa asiakkaillemme viiveettömän tiedon saamisen vartiokierrosten toteutumisesta sekä vartijoidemme tekemistä havainnoista ja toimenpiteistä.

  Palvelumme sisältää myös:
  • tarkastuskierrokset
  • henkilötarkastukset
  • oven avauspalvelun
  • avaintenhallinnan
  • opastustehtävät (erikseen sovittaessa)
  • hälytysten vastaanoton ja edelleenilmoitustehtävät
  • avaus- ja sulkukierrokset
  • viranomaisyhteydet