• Yhteisöturva
 • Paikallisvartiointi

  Paikallisvartiointi on toimeksiantosopimukseen perustuvaa vartiointitoimintaa, jossa toimintaympäristön pitäminen turvallisena , häiriöttömänä ja toimivana edellyttää vartijan jatkuvaa paikallaoloa. Meiltä saat sekä tilapäistä, että jatkuvaa paikallisvartiointia, joka räätälöidään sinulle juuri tarpeittesi mukaan.

  Paikallisvartiointia yrityksemme toteuttaa erilaisilla työnimikkeillä, kuten esimerkiksi aulavahtimestari, eli receptionisti. Tässä paikallisvartijan perinteisestä työstä eriytyvässä tehtävässä painottuvat yrityksellämme erityisesti vaatimus työntekijöidemme kykyyn hyvään asiakaspalveluun ja kielitaitoon.

  Paikallisvartija on kiinteistön kokonaisturvallisuudesta huolehtiva henkilö. Hän ohjaa, neuvoo ja opastaa kohteen henkilökuntaa ja vieraita asiakkaan kanssa laadittujen ohjeiden mukaisesti.
  Hänen havainnointiaan ja toimenpiteitä voidaan hyödyntää vaikkapa yrityskuvan luomisessa monella tavalla. Lisäksi paikallisvartija vastaa kohteen turvallisuudesta myös henkilökunnan poissaollessa.

  Vahtimestaripalvelut

  Tarjolla yleensä julkishallinnon kohteissa, sairaaloissa ja sosiaalitoimessa.

  Ammattitaitoisilla vahtimestareillamme voitte nostaa yrityksenne henkilökunnan turvallisuustasoa vastaamalla alati kasvavaan väkivallan uhkaan. Työssään väkivallan kohteeksi joutumisen suurin riskiryhmä työskentele palvelu-, liikennöinti-, sosiaali ja terveysaloilla.

  Vahtimestarimme tuottavat turvallisuutta toimipaikassaan niin asiakkaille kuin omalle henkilökunnallekin. Vahtimestarimme tekevät myös muita työtehtäviä asiakkaillemme heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti.

  Receptionistipalvelut / aulapalvelut

  Aulapalvelun tehtävänä on toivottaa vieraat tervetulleiksi sekä saada heidät tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja luoda viihtyvyyttä ja turvaa koko kiinteistön toimintaan. Aulapalvelupakettimme räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan aina kielitaitovaatimukset huomioiden. Henkilökuntamme on kohteliasta ja ystävällistä ja heillä on aina kohteeseen sopiva koulutus, IT-taidot, sekä vartijan koulutus. Aulapalveluvartija valvoo tarvittaessa kohdettaan myös video- ja kulunvalvontajärjestelmien avulla .

  Myymälävartiointi

  Myymälävahtimestareillamme voitte nostaa myymälänne henkilökunnan turvallisuustasoa vastaamalla alati kasvavaan väkivallan uhkaan. Työssään väkivallan kohteeksi joutumisen suurin riskiryhmä työskentele palvelu-, liikennöinti-, sosiaali ja terveysaloilla.

  Vahtimestarimme tuottavat turvallisuutta toimipaikassaan niin asiakkaille kuin omalle henkilökunnalle. Vahtimestarimme tekevät myös muita työtehtäviä asiakkaillemme heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti.

  Myymälätarkkailu

  Myymäläetsivät ja tarkkailijat. Hävikin pienentämiseksi on tärkeää vaikuttaa ammattimaisesti toimivien näpistelijöiden toimintaan profiloimalla yhdessä asiakkaan kanssa halutuimmat tuotteet ja kohdentamalla valvontaa niihin.

  Tarjoamme vähittäiskaupoille myymäläetsivä- ja tarkkailijapalveluita, joihin liitetty vahtimestari- ja kameravalvontapalvelut tuottavat hyviä tuloksia hävikin pienentämisessä. Raportoimme aktiivisesti saavutettuista tuloksista asiakkaalle ja teemme sen pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa jatkosuunnitelman tulevista hävikkiä pienentävistä toimenpiteistä.