• Yhteisöturva
  • Aluevartiointi

    Aluevartiointi on kustannustehoskas vartiointimuoto lisätä yrityksen ja yksityisten talouksien turvallisuutta helposti ja edullisesti. Se on vartiointimuoto piiri- ja paikallisvartioinnin väliltä.

    Aluevartioinnilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa vartijaa, jotka partioivat keskeytyksettä määrätyllä alueella. Alueen yritykset ja jopa alueella asuvat ihmiset jakavat kustannukset yhteisesti. Näin saadaan kokonaisvaltainen ja tehokas vartiointi minimikustannuksin.
    Aluevartiointi on tehokas tapa ennaltaehkäistä esimerkiksi vahingontekoja ja ilkivaltaa.