• Vartiointi
 • Piirivartiointi

  Piirivartiointi on toimeksiantosopimuksiin perustuvaa vartiointi- ja tarkastuskierrosten suorittamista asiakkaille heidän haluamissaan kohteissa. Piirivartiointitehtävät voivat olla esimerkiksi yrityksen tilojen, porttien, ovien avaus tai sulkutehtäviä.

  Piirivartiointipalvelumme soveltuu yrityksille, jotka haluavat tukea omien teknisten valvontalaitteidensa toimintaa fyysisellä valvonnalla tai haluavat lisätä tiettyjen kohteiden turvallisuustasoa edullisella vartiointipalvelulla.

  Piirivartiointipalvelumme tavoitteena on ennaltaehkäistä asiakkaidemme omaisuuteen tai henkilöstöön kohdistuvia uhkia sekä rajoittaa mahdollisesti jo syntyneiden vahinkojen laajuutta. Piirivartiointi on edullinen tapa tuottaa vartiointipalveluita, joissa ennalta sovituilla vartiokierroksilla ennaltaehkäistään asiakkaaseen kohdistuvia uhkia. Vartija tarkastaa sovitut kohteet asiakkaan haluamalla tavalla ja suorittaa niissä sovitut toimenpiteet.

  Piirivartija toteuttaa tarvittaessa myös hälytysvartiointitehtäviä, jolloin hälytystilanteissa kohdetta lähinnä oleva piirivartija lähetetään paikalle suorittamaan tarvittavat toimenpiteet hälyttävän kohteen tarkastamiseksi sekä tilanteen normalisoimiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

  Sähköisen raportointijärjestelmämme kautta toimitamme asiakkaillemme viiveettömän tiedon vartiokierrosten toteutumisesta sekä vartijoidemme tekemistä havainnoista ja toimenpiteistä.