• Vartiointi
 • Erikoisturvapalvelut

  Kokous- ja konferenssiturvallisuus

  Tämä palvelu soveltuu seminaareihin, kokouksiin ja yritystapahtumiin. Palvelullamme tilaisuuden turvallisuustasoa voidaan parantaa ja tehdä joustavammaksi pienellä panostuksella osaavaa ja ammattitaitoiseen turvallisuushenkilökuntaan.

  Palvelu sisältää turvallisuussuunnittelun ja henkilösuojaustehtävien vaatimat järjestelyt.

  Henkilösuojaustehtävät
  Turvamies

  Turvamiestehtävät ovat pääosin kevyitä suojaustoimia henkilön tai useiden henkilöiden fyysisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Yleensä kysymyksessä on julkisuuden mukanaan tuoma suojauksen tarve, kuten liian innokkaat ihailijat tai kokous- tai kongressitilanne, jossa pyritään hallitsemaan ja poistamaan ulkopuoliset häiriötekijät.

  Henkivartija

  Henkivartijan tehtäviin kuuluvat henkilön omaisuuden ja fyysisen koskemattomuuden suojaaminen. Näille tehtäville ominaista on, että taustaselvitykset tehdään riittävässä laajuudessa ja tehtävät suunnitellaan aina huolellisesti. Tämä tarkoittaa, että lyhyitäkin saattotehtäviä saattaa edeltää laaja suunnittelutyö. Lähtökohtana pidämme, että valmistelut toteutetaan huolella ja ammattitaidolla ja vaaran aiheuttajat pystytään ennakoimalla välttämään, eikä konfliktitilanteita pääse syntymään.

  Yksityisetsiväpalvelut

  Alueturva tarjoaa asiakkailleen laadukasta ja luottamuksellista yksityisetsiväpalvelua. Autamme yksityishenkilöitä hienotunteisesti erilaisissa elämäntilanteissa.

  Yrityksille tarjoamme yksityisetsiväpalvelujamme näytön hankkimiseksi tavarahävikin syistä tai mahdollisista kassahävikeistä.