• Koulutus
  • Yritysturvallisuuskoulutus

    Turvallisuus ja yrityksen häiriöttömän toiminnan turvaaminen kaikissa olosuhteissa ovat yrityksen imagon ja tuotannon kannalta olennaisia asioita. Riskeihin ennalta varautuminen on tehokkain tapa vaikuttaa yrityksen turvallisuuteen.  Alueturva Oy tarjoaa ratkaisumallit yritysturvallisuuden parantamiseen sen eri osa-alueilla hyvin toteutetuilla ja osaavilla koulutuksilla.

    Turvallisuushenkilökurssi

    Turvallisuushenkilökurssi on yrityksen turvallisuudesta vastaavien henkilöiden koulutustilaisuus yritysturvallisuuteen sen kaikissa osa-alueissa. Kurssilla annetaan perusteet turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laadintaan sekä yritysturvallisuuden toteuttamiseen Pk- yrityksissä.