• Koulutus
  • Järjestyksenvalvojakoulutus

    Alueturva Oy kouluttaa järjestyksenvalvojan peruskurssin kaikille järjestyksenvalvojan tehtävistä kiinnostuneille, sekä antaa kertauskoulutuksen tehtävissä jo toimiville.

    Koulutus mahdollistaa järjestyksenvalvojana toimimisen järjetyksenvalvojista annetun lain tarkoittamissa tilaisuuksissa ja paikoissa.

    Koulutus toteutetaan Sisäasiainministeriön 15.12.2009 vahvistaman järjestyksenvalvojan koulutusmateriaalin ja toteuttamisohjeen mukaisesti.

    Kouluttajamme ovat sisäasiainministeriön hyväksymiä virallisia järjestyksenvalvojakouluttajia.